MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1 SATICI

Ticari Ünvan: Muhammed Ali Bekdaş

Adres: Mehter çeşme Mah  1973 Sk No:1 İÇ kapi No:3, Esenyurt , İstanbul

Telefon: +90 539 860 30 18

 E-posta Adresi: info@asil-media.com

1.2 ALICI

Adı Soyadı:

 Adres:

Telefon:

E-posta Adresi:

 

MADDE 2- KONU

İşbu Sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.asil-media.com İnternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

 • Sözleşme Tarihi:

 • Hizmetin teslim tarihi/saat aralığı:

 • Mal/Ürün/Hizmet Türü: Kişiye özel CV düzenleme

 • Sipariş Numarası:

 • Ürün Adı:

 • Miktarı: 1

 • Satış Fiyatı (Vergiler Dahil):

 • Sipariş bedelinin ödenme şekli: Kredi Kartı veya Banka Kartı

 • Teslimat Şekli: Email

 • Teslim masraflarının tutarı :0,00 TL

MADDE 4 – CAYMA HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca; 

Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak tüketici, işbu Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

 

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI MAL/HİZMETLER

 • Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır.

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.:

 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

ÜCRETLENDİRME

Tüm Ücretler Katma Değer Vergisi veya diğer geçerli satış vergileri dahildir. www.asil-media.com hizmetlerin ücretlerinde istediği zaman, istediği biçimde önceden bildirilmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir değişiklik yapılması halinde ADAY bu değişikliklere bir itirazının olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

HİZMET TESLİMİ

www.asil-media.com olarak siparişinizi reddetme veya hizmetler / malları herhangi bir zamanda önceden haber vermeden çekme hakkımızı saklı tutarız. www.asil-media.com ödeme aldıktan ve CV paylaşımından sonra, 7 gün içerisinde Adayların paylaştığı mail adresine hizmet alınan ürün çeşitine göre: Değerlendirilmiş veya düzenlenmiş veya yeniden yazılmış CV’lerini yollar. Bu süreyi www.asil-media.com, önceden haber vererek 15 güne kadar uzatabilir.

 

YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı site üzerinden hizmet satın almasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer. www.asil-media.com, bu sayfalarda belirtilen genel koşulları dilediği zaman ve şekilde değiştirme hakkını kendinde saklı tutar. www.asil-media.com adresini ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da ziyaret etmeniz gerekmektedir. Bu nedenle www.asil-media.com adresini ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da ziyaret ettiğiniz kabul edilir

 

MADDE 7 – UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu www.asil-media.com Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. www.asil-media.com Kullanım Koşulları’nın ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 8 – SÖZLEŞMENIN FESHİ

www.asil-media.com dilediği zaman, herhangi bir maddi tazminat ödemek durumunda kalmaksızın bu sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir

İstisna

İşbu mesafeli satış sözleşmesinde yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğarak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece alıcının Tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; alıcının 6502 sayılı kanunda yer alan Tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir.

 

Muhammed Ali Bekdaş