Kullanım Şartları ve Koşullar

Kullanım Şartları ve Koşullar

Asil-media.com sitesinin kullanımı Hizmet (bundan sonra “Hizmet” olarak anılacaktır) koşullarına bağlıdır. Bu koşulları bu sayfada bulabilirsiniz. Hizmeti kullanarak bu koşulları kabul edersiniz. 

 

Madde 1: Hizmetin kullanımı

1.1. Bu ücretli hizmeti, CV ve başvuru mektubu oluşturmak, düzenlemek ve indirmek için site üzerinden irtibata geçerek kullanabilirsiniz. Bu hizmet yoluyla sunulan araçların ve özelliklerin kullanımdan yalnızca hizmetten yararlanan kişi sorumludur.

1.3. CV ve diğer bilgiler, talep tarihinden itibaren 1 yıl boyunca (server ortamında) muhafaza edilmektedir. Bu süreç içinde söz konusu bilgileri istediğiniz zaman talep edebilirsiniz.

Madde 2: Kullanım kuralları

2.2. Ulusal ve uluslararası ilgili yasa ve yönetmelikleri ihlal eden davranışları gerçekleştirmek için bu hizmeti kullanmak yasaktır. Bu davranışlar iftira, karalama veya ırkçılık içeren bilgilerin bu hizmet aracılığıyla muhafazası, yayılması veya istenmeyen mesajların gönderilmesi durumlarını içermektedir.

2.3. Kurallardan birini, yerel veya uluslararası hukuku ihlal ettiğinizin tespiti veya bu yönde bir şikâyet alınması durumunda, Asil-media.com hesabınızı kapatma veya herhangi bir ücret iadesi olmaksızın hizmete erişiminizi tamamen engelleme hakkına sahiptir.

2.4. Bilgisayar sistemlerinin, Asil-media.com ağının, üçüncü tarafların ve/veya internet üzerinden sunulan hizmetlerin kullanımından dolayı, özellikle aşırı sayıda e-posta veya diğer verilerin gönderimi, kişisel verilerin sızdırılması veya virüs, Trojan ve benzeri yazılımların kullanımı gibi durumların oluşması halinde, ortaya çıkacak her türlü rahatsızlık, zarar ve tehlike ortaya çıktığı kanaatine sahip olduğu taktirde, Asil-media.com bu tür tehlikeleri bertaraf etmek için makul olarak değerlendirdiği tüm önlemleri alma hakkına sahiptir.

2.5. Asil-media.com web sitesinin kullanım hakkı, bedelli veya bedelsiz hiçbir biçimde devredilemez, ödünç verilemez, kiralanamaz, satılamaz ve üçüncü kişilerin yararına sunulamaz.

2.6. Asil-media.com, bildirilen suçları daima ihbar etme hakkına sahiptir. Ayrıca Asil-media.com, şikâyetin doğruluğunun makul olması durumunda, haklarının veya kendi genel şart ve koşullarının ihlal edildiğini bildiren üçüncü taraflara, şikâyete konu olan şahsın/şahısların adını, adresini, IP adresini veya diğer tanımlanabilir bilgilerini verme hakkına sahiptir. Bu verileri almanın bir başka yolu yoktur ve üçüncü tarafın veri iletiminde açık bir çıkarı vardır.

2.7 Asil-media.com, ayrıca bu davranış kurallarını ihlal eden şahıs ya da şahıslardan doğacak sonuçların zararını tazmin etme hakkını saklı tutar ve her türlü hukuki ve cezai haklara sahiptir. İhlal ettiğiniz bilgilere dair üçüncü tarafların tüm iddialarına karşı Asil-media.com’un uğradığı zarar ihlal eden şahıs/şahıslarda tazmin edilecektir.

 

Madde 3: Bakım ve kullanılabilirlik

3.1. Asil-media.com, her türlü veri ve/veya bilginin kusursuz, hatasız bir şekilde ve kullanıcının tüm ihtiyacını tamamen karşılayacağını taahhüt etmez. Programda hataların olması taraflarca doğal karşılanmalıdır.

3.2. Asil-media.com, sunduğu hizmet için aktif olarak belli dönemlerde sistem bakımı yapmaktadır. Bu bakım herhangi bir zamanda, bakımın başlangıç ve bitiş tarihini en az kırk sekiz saat öncesinden haber vermek yoluyla yapılabilir; bu durum sitenin kısıtlı kullanılabilirliğine neden olabilir.

3.3. Asil-media.com verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanması için azami çabayı sarf edecektir. Ancak bu çabaya rağmen önlenemeyen arızalardan dolayı hizmetin sağlanamamasından dolayı Asil-media.com’un sorumlu tutulmayacağı ve hak veya tazminat talep edilemeyeceği, hizmetten yararlanan tarafından peşinen kabul edilmiş sayılır.

3.4. Asil-media.com, önceden haber vermeksizin sunduğu hizmeti herhangi bir zamanda değiştirme ve yeni özellikler/kalemler için ayrı bir hizmet bedeli belirleme hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler ve eklemeler için, kullanım süresi içerisinde bir ödeme yapmak zorunda bırakılmazsınız. Geri bildirimler bizim için değerlidir ancak nihai karar Asil-media.com inisiyatifindedir.

Madde 4: Fikri mülkiyet

4.1. Hizmet, site(ler), ekli yazılım, ve site(ler)deki bilgiler ve görseller ve CV ve ön yazıların şablonları/tasarımları Asil-media.com sitesinin fikri mülkiyetidir. Bu bilgiler, yasanın gerektirdiği durumlar hariç Asil-media.com sitesinin açık izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

4.2. Hizmet aracılığıyla indirilebilen nihai dokümanın tasarımı, bir önceki paragrafa istinaden Asil-media.com mülkiyetindedir. Bu tasarımı kullanmak için size verilen kısıtlı hakları bu yolla edinmiş olursunuz. Hizmet dahilinde oluşturulan belgelerin tasarımını kullanmanıza izin vermediğimizi ifade ederiz. Bu haklar ayrıca ekli koşullar da dahil olmak üzere sözleşmenin bitiminden sonra da devam eder.

4.3. CV’nizin metni veya pasaport fotoğrafınız gibi Asil-media.com aracılığıyla yayınladığınız veya kaydettiğiniz bilgiler, sizin mülkünüz olmaya devam edecektir. Asil-media.com, bu bilgileri hizmet için kullanma adına kısıtlı bir hakka sahiptir.

4.4. İlgili bilgileri silerek ve/veya sözleşmeyi sonlandırarak bu kullanım hakkını iptal edebilirsiniz.

4.5. Asil-media.com’a hata geri bildirimi veya gelişim önerisi gibi bir bilgi göndermeniz durumunda, Asil-media.com’a bu bilgiyi kullanması için sınırsız ve sürekli bir hak verirsiniz. Bu durum, özellikle gizli olarak belirttiğiniz bilgileri kapsamamaktadır. Asil-media.com, ilgili geri bildirimi veya öneriyi hizmetlerinde uyguladığı takdirde, bir ücret ödemesi yapmak zorunda değildir.

4.6. Saklanan ve/veya yayılan özel veriler, Asil-media.com’un sunduğu iyi amaçlı bir hizmette veya Asil-media.com’un yasal yaptırım veya mahkeme kararıyla karşı karşıya kaldığı durumlarda dikkate almayacaktır. Bu durumda Asil-media.com yetkisi dahilinde verileriniz korunacaktır.

Madde 5: Hizmet ücreti

5.1. Hizmete dair bir kullanım ücreti mevcuttur. Güncel ücret miktarları site üzerinde bulunabilir. Bahsedilen ücretler önceden ödenmelidir.

5.2. Asil-media.com, madde 5.1’de belirtildiği üzere istediği zaman uyguladığı ücretleri değiştirme hakkına sahiptir. Asil-media.com, böyle bir durumda sizi değişimden bir (1) ay önce haberdar edecektir. Eğer bu değişimi kabul etmiyorsanız yeni ücret dönemi başlamadan önce sözleşmenizi iptal edebilirsiniz.

5.3. Hizmet anlık olarak sunulduğu için açık talebiniz durumunda bir ödemeyi iptal etmemiz mümkün değildir. Satın alma işleminden önce siteyi inceleyerek yazılımı beğendiğiniz kabul edilir; mal ve hizmetin satın alınmasından sonra cayma hakkınız bulunmamaktadır.

Madde 6: Ödeme koşulları

6.1. Sitedeki ödeme talimatlarına istinaden ilk ödeme kredi kartı veya PayPal ile yapılabilir.

6.2. Bildirdiğiniz kredi kartı veya PayPal hesabı size ait değilse ve kart/hesap sahibi ödemeye itiraz ederse hukuki ve cezai sorumluluk size aittir.

Madde 7: Sorumluluk

7.1. Herhangi bir yasa hükmü bu fıkranın önüne geçmediği sürece aşağıdaki sorumluluklar hizmetin kullanımı için geçerlidir.

7.2. Kasti ve ağır ihmale dayalı durumlar haricinde, Asil-media.com’un sorumluluğu, muhtemel olaydan iki ay öncesine kadar ödediğiniz miktarla kısıtlıdır.

7.3. Asil-media.com, hiçbir dolaylı zarar, hasar, kar kaybı, kaçırılan pozisyon, kaçırılan tasarruflar ve iş durgunluğu gibi durumlardan açıkça sorumlu tutulamaz.

7.4. Mücbir bir sebep durumunda Asil-media.com, uğranılan zarar için tazminat ödemeye hiçbir koşulda mecbur değildir. Mücbir sebepler yaşanılan internet veya telekomünikasyon altyapısı kesintisini veya arızasını, güç kayıplarını, iç karışıklıkları, seferberliği, savaşı, trafik sıkışıklığını, grevi, ülkeye giriş yasağını, iş karışıklıklarını, tedarik durgunluğunu, yangınları ve sel baskınlarını kapsar.

Madde 8: Fiyat ve şartların değişimi

8.1. Asil-media.com, yasal imkanlar dahilinde ücretlerde kullanıcılara sormadan değişikliğe gidebilir.

Madde 9: Diğer hükümler

9.1. Bu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

9.2. Emredici hukuk kuralları diğer türlü hükmetmediği sürece, Asil-media.com ile olan tüm anlaşmazlıklar, Asil-media.com şirketinin yerleşik olduğu yetkili Türkiye yerel mahkemesine sunulacaktır.

9.3. Asil-media.com, sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, ayrıca bu adres yoluyla işlediği kişisel verileri, Kişisel Verileri Koruma Kanunu mevzuatına uygun şekilde, Asil-media.com şirketine veya ilgili iş aktivitesini üstlenen bir üçüncü tarafa transfer etme hakkına sahiptir.

9.4. İşbu Abonelik Sözleşmesi, belirtilen e-posta adresine veya ödeme sürecinde beyan edilen whatsapp numarası üzerinden gönderilir. Hizmetten yararlanan kişi sunmuş olduğu ad-soyad, e-mail adresi, fatura bilgileri gibi bilgilerin doğruluğunu taahhüt ettiği gibi, bu bilgilerde olabilecek değişiklikleri Asil-media.com’a bildirmekle de yükümlüdür. Aksi halde hizmet talebinde bulunan kişi, doğabilecek tüm ihtilaflardan ve bunların sonuçlarından münhasıran sorumlu olur.

Madde 10: İletişim

Bu şart ve koşullarla ilgili bir soru, öneri veya yorumlar için lütfen Whatsapp yada sitede yer alan iletişim formu kullanılarak bize ulaşabilirsiniz.